Tendencia a hazai haszonállatlétszámban!

Szarvasmarha-állomány alakulása

 

A szarvasmarhák száma 2017. december 1-jén 870 ezer volt, egy év alatt 18 ezerrel nőtt, a húshasznú szarvasmarhatartás bővülése miatt. Az elmúlt öt évben a növekedés meghaladta a 109 ezret (14%-ot). A tehénállomány (395 ezer) egy év alatt 12 ezerrel, öt év alatt 56 ezerrel bővült (1. táblázat, 1. ábra).

 

1. táblázat: A szarvasmarha- és tehénállomány decemberi alakulása

ÉvSzarvasmarhaEbből: tehén
összesenváltozás az előzőösszesenváltozás az előző
évhez képestévhez képest
1000 db1000 db%1000 db1000 db%
2010682-18-2,6309-3-1,0
2011697152,2329206,5
2012760639,0339103,0
2013783223,034561,7
2014802202,5359144,1
2015821182,336892,4
2016852313,8383154,1
2017870182,1395123,1
Forrás: KSH

 

1. ábra: A szarvasmarha- és tehénállomány decemberi alakulása, ezer darab (2007-2017)

A szarvasmarha- és tehénállomány decemberi alakulása, ezer darab (2007-2017)
Forrás: KSH

 

A tej- és kettős hasznosítású tehenek száma együttesen az elmúlt egy év során a gazdasági szervezeteknél közel 2 ezerrel nőtt, az egyéni gazdaságoknál ugyanennyivel csökkent, tehát itt stagnálás van. A húshasznú tehénállomány az előbbi gazdálkodási forma esetében 4 ezerrel (7,1%), az utóbbinál 8 ezerrel (10%) bővült. A húshasznú tehenek száma az elmúlt öt évben összességében 67 ezerrel emelkedett, ami 80%-os növekedésnek felelt meg (!). A szarvasmarha-állomány 60%-át gazdasági szervezetek, 40%-át egyéni gazdaságok tartották.
Magyarországon a nyerstej havi felvásárlási átlagára 2017 februárjától 2018-ig jelentősen emelkedett, meghaladva a 100 Ft/kg-ot, de valószínűleg elérte a csúcspontját és idén már enyhe csökkenésnek indult. A nyerstej kiviteli ára már hónapok óta csökkenő tendenciát mutat, és mostanra 95 Ft/kg alá esett, vagyis a belföldi felvásárlási ár már magasabb. A kiviteli árakban tükröződik, hogy a globális, ezen belül különösen az európai uniós tejtermék-kínálat bővülése várhatóan tovább fog folytatódni 2018-ban is, ami a tejtermékek tőzsdei árának további mérséklődését okozhatja, ha kereslet - elsősorban a kínai - nem növekszik elég nagy ütemben. A globális tejtermék árak csökkenése kezd begyűrűzni az európai, így a hazai nyerstej felvásárlási árba is.
A húshasznú szarvasmarha állományunk növekedése az uniós csatlakozásunk óta töretlen (számuk több mint megnégyszereződött), ami a bőkezű uniós támogatásoknak köszönhető és ebben 2018-ban sem várható változás. A húsmarha állomány-bővülést erősítik az EU-ban és Magyarországon továbbra is kedvező húsmarha árak. Mindezek miatt 2018-ban a hazai szarvasmarha állomány további kismértékű növekedése-, az év második felében kedvezőtlenre forduló tejpiaci helyzet esetén stagnálása várható.

 

Sertésállomány alakulása

 

A sertések száma 2,87 millió volt december 1-jén, a 2016. decemberinél 37 ezerrel (1,3%-kal) alacsonyabb. Az anyakocák száma (172 ezer) egy év alatt 6 ezerrel (3,3%-kal) csökkent (2. táblázat, 2. ábra). A sertésállomány 2014 óta folyamatosan csökken. A sertésállomány 77%-át a gazdasági szervezetek, 23%-át az egyéni gazdaságok tartották. Az 1990-es évek elején még többségben lévő háztáji tartás évről évre háttérbe szorul: 2017 decemberére a háztartásokban tartott sertések száma 660 ezerre esett vissza.

 

2. táblázat: A sertésállomány decemberi alakulása

ÉvSertésEbből: anyakoca
összesenváltozás az előzőösszesenváltozás az előző
évhez képestévhez képest
20103169-78-2,4219-7-3,1
20113044-125-3,9211-8-3,7
20122989-55-1,8200-11-5,2
20133004150,5190-10-5,2
201431361324,4200105,4
20153124-11-0,4197-3-1,7
20162907-217-6,5178-19-9,7
20172870-37-1,3172-6-3,3
Forrás: KSH

 

2. ábra: A sertés- és anyakoca-állomány decemberi alakulása (2007-2017, ezer db)

2. ábra: A sertés- és anyakoca-állomány decemberi alakulása (2007-2017, ezer db)
Forrás: KSH

 

A tavalyi év első felében a sertéshúsárak minden meghatározó exportáló országban (USA, Kanada, Brazília, EU), és így Magyarországon is magasak voltak, de júniustól erőteljes csökkenésnek indultak és 2018. januárra 450 Ft/kg hasított súly alá esett a hazai vágóhídi ár, ami az utóbbi két hónapban már emelkedett és kezd normalizálódni. A tavalyi árcsökkenés elsődleges oka a globális kínálat erőteljes növekedésében keresendő. A hazai sertésállomány tavalyi enyhe csökkenésének okát a második félév kedvezőtlen felvásárlási árában kell keresnünk.
Az elmúlt két év, egész Európát sújtó sertéspiaci válsága után most a harmadik országok (Kína, Hong Kong, Dél Korea, Japán) piacainak vásárlásai miatt újra nő a kereslet a sertéshús iránt és ez hajtja elfelé az élősertés felvásárlási árát, ami Magyarországon már elérte 400 Ft/kg-ot, és ez nyereséges termelést tesz lehetővé. Emellett a kormányzat 2018-ban különböző jogcímeken 18 milliárd Ft támogatást tervez kifizetni a sertéstartóknak, valamint népszerűsítik a sertéshús-fogyasztást és a hazai fogyasztók vásárlóereje is várhatóan tovább növekszik. Idén összességben a magyarországi sertésállomány stagnálására számíthatunk, de ha a kedvező piaci folyamatok kitartanak az év végéig, akkor a sertésállomány bővülése is megindulhat.

 

Sertésállomány alakulása

 

A tyúkok száma decemberben 32 millió volt, 436 ezerrel (0,6%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A 11,2 milliós tojóállomány a 2016. decemberinél pedig 251 ezerrel (2,2%-kal) volt kevesebb (3. táblázat). Mind a tyúk-, mind a tojóállomány a 2000-es éve közepe óta gyakorlatilag hasonló nagyságú, a kismértékű növekedés vagy csökkenés az adott év piaci viszonyainak a függvénye.

 

3. táblázat: A tyúkféle és tojóállomány decemberi alakulása

ÉvTyúkféleEbből: tojó
összesenváltozás az előzőösszesenváltozás az előző
évhez képestévhez képest
201031848-280-0,912571-1026-7,5
20113286010123,211748-823-6,5
201230075-2785-8,5120743262,8
201329474-601-2,0129178437,0
20143052110473,611946-971-7,5
20153243219116,3123904443,7
201631996-436-1,311418-971-7,8
201731804-192-0,611167-251-2,2
Forrás: KSH

 

A lúdállomány 68 ezerrel (5,4%-kal) csökkent az elmúlt egy évben, számuk 2017. december 1-jén 1,2 millió volt. 2017. május végén a madárinfluenza miatt elrendelt zárlat feloldását követően megindult a kacsaállomány emelkedése, számuk decemberre majdnem elérte a 4,7 milliót. A növekedés 2016 decemberéhez képest 16%-os volt. A 2,9 milliós pulykaállomány 1,3%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbi létszámhoz képest (4. táblázat).

 

4. táblázat: A liba-, kacsa- és pulykaállomány decemberi alakulása

ÉvLiba-Kacsa-Pulyka-Változás az előző évhez képest, %
állomány, 1000 dbLibaKacsaPulyka
2010138458133168-1,556,65,0
2011118544332999-14,4-23,7-5,3
20121189448427980,41,1-6,7
201316314265253037,2-4,9-9,6
2014102742952756-37,00,78,9
2015102340282851-0,3-6,23,5
201612574033286822,90,00,6
2017118946952905-5,416,41,3
Forrás: KSH

 

A brojler ágazatban a felvásárlási árakban jelentős változás nem várható, a csirketermékek iránt a kereslet lassan bővül, a takarmányárak továbbra is alacsonyak, így 2018-ban - amennyiben nem lesz újabb madárinfluenza járvány - az állomány enyhe növekedése várható. A pulyka ágazat helyzete 2017-ben sem változott jelentősen, az árakban és a takarmányköltségekben sem volt jelentős ingadozás, így az állomány gyakorlatilag stagnált. Az ágazat helyzete stabilnak tekinthető, így 2018-ban jelentős változás a hazai pulykalétszámban nem várható. A lúd ágazat termelését a madárinfluenza járvány nagyon erősen érintette, így 2017-ben a kivágott állományokat pótolták valamilyen szinten. Ugyanez mondható el a hazai kacsa ágazatról is. Ugyanakkor a törzsállományok pótlása már mindkét fajnál megtörtént, így az idei termelés alapjai megvannak. Az étkezési tojás szektorban 2017-ben jelentősen nőttek a tojásárak a fipronil botrány és a madárinfluenza járvány okozta tojáshiány miatt, de az árak már drasztikusan csökkentek 2018-ban, ezért a tojóállomány bővülése idén nem várható.

 

Juhállomány alakulása

 

2017. december 1-jén a juhállomány 1,1 millió, az anyajuhok száma 810 ezer volt, előbbi 5 ezerrel (0,4%-kal), utóbbi 9 ezerrel (1,1%-kal) több az egy évvel korábbihoz képest (5. táblázat; 3. ábra).

 

5. táblázat: A juhállomány decemberi alakulása

ÉvJuhEbből: anyajuh
összesenváltozás az előzőösszesenváltozás az előző
évhez képestévhez képest
20101181-42-3,4844-124-12,8
20111120-61-5,2858141,7
20121185655,886570,8
20131214292,487491,1
20141185-29-2,4855-19-2,1
2015119050,4849-6-0,8
20161141-49-4,1801-48-5,7
20171146-50,481091,1
Forrás: KSH

 

3. ábra: A juh-és anyajuhállomány decemberi alakulása 2007. és 2017. között (ezer db)

3. ábra: A juh-és anyajuhállomány decemberi alakulása 2007. és 2017. között (ezer db)
Forrás: KSH

 

A hazai juhállomány 2017-es stagnálása az Európai Unión belüli és a hazai enyhén emelkedő könnyű bárány felvásárlási áraknak köszönhető. 2018-ban a hazai bárányárak jelentősen magasabbak voltak a tavalyinál, ezért idén legvalószínűbb a juhállomány enyhe bővülése, kedvezőtlenre forduló piaci viszonyok esetén stagnálása.

 

Méhállomány alakulása

2017. december 1-jén a méhcsaládok száma 844 ezer volt, ez 40 ezerrel (+5,0%) több mint egy évvel korábban, ami jelentős növekedésnek tekinthető. Amennyiben a hatóságok továbbra is fel fognak lépni a mézhamisítás ellen, akkor folytatódni fog a bővülés.

 

Összeállította:

  • Ózsvári László PhD, MBA
  • tanszékvezető egyetemi docens
  • Állatorvostudományi Egyetem Budapest

Közzétéve: Kategória: Sertés,Marha,Baromfi,Juh

Programnaptár

Videó